v8.01 (build: Apr 8 2022)

Користувачі онлайн

Цей звіт повністю аналогічний структурі звіту "Користувачський час", проте зеленим кольором у ньому показані проміжки часу, коли користувач був онлайн (тобто підключений до сервера).

Звіт містить таку інформацію:

+ Загальний час, година/хв. Це час від першого підключення до останнього відключення від сервера протягом доби.
+ Загальний час, %. Розраховується за формулою: (Загальний час/хв) / (Кількість робочих годин + Перерва (можна виключити тут)) * 100
+ Час онлайн, година/хв. Час, коли клієнт користувача було підключено до сервера.
+ Час онлайн, %. Розраховується за формулою: (Час онлайн, година/хв) / (Кількість робочих годин + Перерва (можна виключити тут)) * 100
+ Початок. Час першого підключення до сервера.
+ Кінець. Час останнього відключення від сервера.

Кількість робочих годин та перерви береться з налаштувань перед формуванням звіту.

Увага! Персональні графіки роботи мають пріоритет над опціями "Робочий годинник", "Початок дня", "Перерив".

Увага! Для відображення цієї інформації необхідно, щоб була включена опція
Глобальні налаштування - Налаштування комплексу - Для сервера - Моніторинг: Користувачі онлайн - Включити формування звіту "Користувачі онлайн"
Допускається розбіжність у макс. 5 хв.

© Mirobase