v8.01 (build: Apr 8 2022)

Зведений

Корисний для оцінки сумарної тимчасової активності користувача, недоробок, зустрічей, часу у програмах, Інтернеті, а також детального перегляду використання кожного ресурсу (програми/сайту) за часом.
Перед побудовою звіту задаються параметри кількості робочих годин і перерви, а також період за який будується звіт.
При розрахунку, за 100% береться сума часу: робочий годинник + перерва (перерви можна виключити тут)
Увага! Персональні графіки роботи мають пріоритет над опціями "Робочий годинник", "Початок дня", "Перерив".
Слід зазначити, що звіт враховує вихідні дні, тому робота у вихідний день вважається переробкою!
Побудовані кругові діаграми є клікабельними, таким чином можна більш детально розглянути дочірні розділи або ж перейти до звіту.

Графи звіту

Все час. Показує часовий інтервал, який начальник обрав для побудови звіту.

Неробоче. Вихідні дні та час поза робочим днем.

Час роботи. Загальний час користувача у годинах та у відсотках з першої активності до останньої.

Переробка. Скільки працівник переробив за обраний часовий інтервал. Робота у вихідні дні враховується у переробку.

Недоопрацювання. Скільки працівник недопрацював за обраний часовий інтервал. Сюди враховуються і прогули робочих днів.

Активне. Показує скільки співробітник працював активно (коли використовував мишу та клавіатуру).

Зустрічі. Час на зустрічах (з персональних календарів працівника).

Неактивне. Решта часу на роботі.

Програми. Активний час у програмах.

Сайти. Активний час на веб-сайтах.

Друк. Скільки сторінок було надруковано.

Виведення файлів. Скільки було виведено файлів (надсилання в Інтернет + копіювання на flash-диски).

Події. Показує звичайні та пріоритетні події.

Коліри словників (корисна активність). У діаграмі деталізації активного часу словники, які відносяться до корисних (виходячи з установок профілю співробітника), відображаються зеленим кольором.

Словники налаштовуються в розділі Глобальні налаштування - Аналізатор ризиків - Словники.

Корисна/шкідлива активність налаштовується в розділі Глобальні налаштування - Аналізатор ризиків - Профілі.

Увага! Для повного відображення даної інформації необхідно, щоб були включені слід. звіти:
Глобальні налаштування - Налаштування комплексу - Для користувачів Користувачський час.
Глобальні налаштування - Налаштування комплексу - Для користувачів Програми/сайти.
Глобальні налаштування - Налаштування комплексу - Для користувачів - Друк на принтері.
Глобальні налаштування - Налаштування комплексу - Для користувачів Файлові операції.
Глобальні налаштування - Налаштування комплексу - Для користувачів - Надсилання файлів.
Глобальні налаштування - Налаштування комплексу - Для користувачів Події.

При підрахунку значень допускається похибка 5 хвилин.

© Mirobase