v8.01 (build: Apr 8 2022)

Стрічка активності

На часовій шкалі подано інформацію про активність користувача в інтервалі часу в межах доби. Перед побудовою звіту задається період, за який будується звіт.
Інформація згрупована за категоріями. Категорії представлені зі звітів: "Аналізатор ризиків" та "Категорії/відхилення".

Увага! Налаштування категорій здійснюється в Словниках
Глобальні налаштування – Аналізатор ризиківСловники

При наведенні курсору на часовий інтервал відображається статистика, кількісна та/або часова, залежно від типу інформації. При кліку на часовий інтервал, можна перейти до відповідного звіту для вивчення деталей.

Інформація може бути представлена ​​в декількох варіантах, коли змінюється візуальне представлення даних:
a) "Масштабування: за макс. можливим значенням" - для тимчасових даних (наприклад, активність) значення масштабуються за шкалою максимальної кількості секунд за годину (3600). Для не тимчасових даних - за максимально можливим значенням за добу.
b) "Масштабування: за макс. результатом дня" – для тимчасових даних значення масштабуються за максимальним за поточний день.
c) "Масштабування: за максимальним результатом за весь період" - аналогічно попередньому, тільки значення масштабуються за максимальним не за день, а за весь вибраний період побудови звіту.

© Mirobase