Підвищення ефективності праці

Ситуація:

Дуже часто в компаніях існують «мертві» бізнес-процеси, що суперечать один одному. Їх наявність призводить до збільшення бюрократичної роботи, зниження швидкості реакції, зменшення ефективності та гнучкості.

В одному банку середній термін розгляду заявки на надання кредиту складав майже півтора місяці. У результаті 70% клієнтів отримували схвалення в інших фінансових структурах, а іншим просто відмовляли.

Рішення:

Як виявилося, кожну заявку перевіряє кілька відділів, кожен із яких розглядає певний її аспект (кредитну історію, заборгованість, майно тощо). При цьому єдині критерії ухвалення рішення – відсутні.

Завдяки комплексу «Mirobase» члени правління ухвалили рішення сформулювати кожному відділу низку чітких критеріїв, які визначать, що необхідно зробити із заявкою: надавати кредит, відмовити або провести детальніший аналіз.

У результаті терміни розгляду заявок знизилися, а продажі істотно зросли.